Entries by Cathy Schottenstein Pattap

הכל התחיל בפיצה: מיליונרית בת 94 גילתה שנכדיה גונבים ממנה – ולימדה אותם לקח

פירוט החשבון הפסיק להגיע, הצ’קים התחילו לחזור וקרן הון-סיכון מאיי קיימן שלחה לה ברכות על השקעתה. בוורלי שוטנשטיין הקשישה סמכה על נכדיה הבנקאים והפקידה בידם את המיליונים שירשה ■ אבל כשהם זייפו את חתימתה וסיכנו את כספה – היא החליטה שזה לא יעבור בשקט בוורלי שוטנשטיין היא סבתא יהודייה חביבה בת 94 מבל הרבור שבמיאמי, […]